ДРАГОМИР МИЛУШЕВ е търговски директор в "Коника Минолта България" от 2011 г. Има дългогодишен опит в сферата на телекомуникациите и други услуги за бизнеса. Завършил е финанси в УНСС, както и мениджмънт на търговската дейност в Стопанската академия "Д. А. Ценов".
ДРАГОМИР МИЛУШЕВ е търговски директор в "Коника Минолта България" от 2011 г. Има дългогодишен опит в сферата на телекомуникациите и други услуги за бизнеса. Завършил е финанси в УНСС, както и мениджмънт на търговската дейност в Стопанската академия "Д. А. Ценов".

Господин Милушев, какви са тенденциите, свързани с офисния печат? Според прогнозите на Konica Minolta по-голям или по-малък обем документи ще принтираме, сканираме, обработваме и архивираме през следващите години?
- Тенденциите в световен мащаб са компаниите да се стремят да намаляват разходите и да оптимизират ефективността на бизнес процесите. В тази връзка печатът на документи ще намалее, но дигитализирането на документи ще расте. Все повече работните процеси ще стават електронни, защото това спестява не само пари, но и време. Освен това по този начин се повишават сигурността, по-доброто обслужване и ефективността на служителите.
Друга тенденция е свързана с изискването за мобилност в модерния корпоративен свят, която вече е широкодостъпна чрез различни смарт устройства. От това произлиза и все по-голямото използване на мобилния и облачния печат.
За мен лично е много интересна добавената реалност (augmented reality), която свързва физическия свят с дигитално съдържание. Тя може да накара всеки печатен материал да стане жив и да създаде интеракция с потребителите. От постер в магазин, през етикети върху различни видове продукти, до чертеж на къща например.
Konica Minolta развива свои продукти във всяко едно от тези направления, защото за нас е важно не само да намираме най-добрите решения за нашите клиенти днес, но и да развиваме продукти и решения съвместно с тях, които да въздействат не само на пазара, но и на техните организации.

- В кои области вече сте лидери и какви търговски цели си поставяте на българския пазар, на който все повече ще доминират дигиталните услуги?
- По данни на Infosource за
2015 г. "Коника Минолта България" е лидер на пазара в сегментите А3 цветни многофункционални устройства с 53,1% дял, A3 монохромни многофункционални устройства с 37,3% и сумарно A3 и А4 устройства съответно в цветен печат с 39,1% и монохромен печат с 27,3% дял.
Бизнесът във всеки сектор се променя, за да отговори на предизвикателствата на цифровата работна среда. Konica Minolta помага на клиентите да постигнат растеж чрез ефективни процеси в управлението на съдържание във всеки аспект на дейността им. Разпознахме необходимостта от промяна рано и това ръководи нашата собствена трансформация. Започнахме да надграждаме решенията си за управление на документи и да предлагаме ИТ услуги заедно с високопродуктивни хардуерни устройства. Оттук нататък не се съсредоточаваме само върху печата на документи, но и върху тяхната електронна обработка - от сканиране, през автоматизиране на документните процеси, до достигане в електронен архив.

- Кои са най-големите ви клиенти и към кои индустрии и бизнеси насочвате своето внимание?
- Основните сектори, с които работим, са тези, които работят с голям поток от документи - финансов сектор, производство, транспорт и логистика, ритейл сектор, фармация и телекомуникации. Най-големият ни клиент за услугата "Управление на офисния печат" е Мтел. Проектът обхваща 750 устройства в над 300 локации и беше реализиран за два месеца със собствен ресурс. Други големи проекти имаме в "Геотехмин Груп", всички дружества в групата на "Алианц България Холдинг", "Кока-Кола Хеленик", "Лидл България", "Белла България", "Сосиете Женерал
Експресбанк", "Сенсата Технолоджис", "Луфтханза Техник".

- Бихте ли ни дали пример какви пари и време пести една ваша технология, свързана с управление на документите в средно по размер предприятие?
- Изследванията показват, че всеки служител губи средно по 20 минути на ден в търсене на документи и информация. Представете си колко струва това годишно на компания с 50 служители - близо 12 хил. лева.
Ето и няколко допълнителни факта за управлението на документи, отнасящи се за малки и средни организации: между 2% и 5% от документите в организациите всеки ден се губят или са грешни. Приблизително 10-12% от документите, които търсите, не се намират при първия опит, 60% от работното време служителите прекарват в работа с документи. 90% от бизнес информацията все още е под формата на документи. За да се оптимизират всички тези цифри и за да станат процесите в компаниите по-ефективни, те трябва да стартират замяната на хартиено базираните процеси с цифрови.

- Как протича процесът по дигитализиране на процесите?
- Подходът ни винаги е консултантски. Компанията ни разполага с отлични бизнес анализатори и консултанти, които не отиват да продават готови продукти при клиентите ни, а анализират настоящата ситуация при тях, обсъждат кое е най-доброто решение за техните нужди и най-добрият начин да го имплементираме и интегрираме, така че работните им процеси да преминат плавно от хартиени в цифрови.

- Кои ще бъдат напълно новите услуги и продукти, които да очакваме от вас?
- Технологиите и иновациите винаги са били стабилните основи, върху които Konica Minolta е построила бизнеса си глобално. Създаването на развойни центрове по целия свят и бизнес иновационни центрове (BIC) е част от стратегията на Konica Minolta да подкрепи трансформацията на компанията от доставчик на хардуер в доставчик на бизнес решения, предлагайки иновативни продукти и услуги. Някои от тях са добавена реалност, интерактивно работно пространство, технологични очила, контролирани с жестове, интернет на нещата. Очакваме в бъдеще да имаме внедрени такива продукти и услуги и в България.